Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci
Nightingale Home nurse z Unsplash

Kiedy rodzi się nowy członek rodziny, każdy troskliwy rodzic wykazuje zwykle wzmożoną uwagę w zakresie rozwoju jego dziecka. Niestety, większość dzieci wymaga odpowiedniej rehabilitacji.

Rehabilitacja dzieci pod kątem zaburzeń SI

Czasem nieprawidłowości w rozwoju nie widać na pierwszy rzut oka. Dziecko jest zdrowe, chętnie je, bawi się z innymi dziećmi. Czemu nie chce dotykać piasku? Czy reaguje na każdy głośniejszy dźwięk niechęcią i płaczem? Czy drażnią je różnego rodzaju efekty dźwiękowe? Jeśli rodzic zauważa nadwrażliwość, na którykolwiek z wyżej opisanych przykładów, jest wysoce prawdopodobne, że dziecko cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej – SI. Dzięki wczesnej interwencji dziecko nie będzie miało na późniejszym etapie trudności w dalszym funkcjonowaniu. Niezwykle skuteczna i pomocna w pokonaniu tego rodzaju nadwrażliwości jest terapia integracji sensomotorycznej. Podczas takich zajęć, w formie zabawy, dziecko trenuje swój mózg, który w następstwie wykształca prawidłowe reakcje adaptacyjne. Dzięki wykwalifikowanemu terapeucie dziecko, podczas zabawy, eliminuje nadwrażliwość lub niewrażliwość na różnego rodzaju bodźce.

Problemy z napięciem mięśniowym

Na szczęście odchodzi się już od stwierdzenia, że rehabilitacji wymagają jedynie zaawansowane wady postawy. Obecnie, duży nacisk kładzie się na obserwację prawidłowego napięcia mięśniowego wśród niemowląt i małych dzieci. U większości niemowląt, zarówno rodzic, jak i lekarz podczas rutynowego badania może stwierdzić wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe. Wzmożone napięcie mięśniowe może powodować trudności w funkcjonowaniu dziecka już na samym początku jego życiowej drogi – podczas karmienia piersią. Zarówno wzmożone, jak i obniżone napięcie mięśniowe powoduje wyginanie i prężenie się dziecka podczas karmienia, co świeżo upieczona mama może odbierać jako oznakę głodu i „brak pokarmu” w jej piersiach. Obniżone napięcie mięśniowe może z kolei sprawić, że zaburzony zostanie odruch ssania niemowlęcia.

Inne zaburzenia

Leczenie większych dzieci, z problemami, może polegać na neurosensorycznej terapii taktylnej polegającej na odpowiednim trenowaniu różnych partii mózgu za pomocą inicjowania różnych bodźców. Tego typu rozwiązanie jest przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych z różnymi nieprawidłowościami neurologicznymi.

Pojęcie rehabilitacja jest naprawdę szerokie. Obecnie obejmuje ono wiele nowoczesnych technik dopasowanych do rodzaju zaburzenia. Te najskuteczniejsze i najczęściej wybierane to, między innymi: NDT – Bobath, terapia SI, Masaż Shantala, Terapia neurotaktylna, zajęcia z wykorzystaniem specjalnych kombinezonów i platformy balansowej, a także zajęcia zgodne z filozofią Marii Montessori. Sport – Klinika oferuje wyżej wymienione i inne metody wykorzystywane w rehabilitacji dzieci. Zajęcia są prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanych terapeutów i rehabilitantów, co daje gwarancje prawidłowego wykorzystywania technik terapeutycznych. Tutaj można zapoznać się z pełną ofertą ośrodka https://www.sport-klinika.pl/rehabilitacja/rehabilitacja-dzieci/.

Im wcześniej podejmie się odpowiednie środki zapobiegawcze pogłębianiu nieprawidłowości w rozwoju, tym szybsze efekty można uzyskać. Odpowiednia rehabilitacja dzieci jest bardzo istotnym czynnikiem kształtującym ich przyszłość.

Tekst sponsorowany

PODZIEL SIĘ: